Inexco Argosy stojí opět na prahu prosazování revolučních změn

Společnost Inexco Argosy opět potvrdila svou pověst průkopníka v prosazování moderních a sofistikovaných technologií SOZ (dříve ZOKT - zařízení pro odvod kouře a tepla) v ČR a na Slovensku.

V 70. letech minulého století jako jediná společnost v ČR zahájila ve spolupráci se společností Colt (tvůrce ZOKT) zavádění systému ZOKT do velkokapacitních stavebních objektů, které shromažďují velké množství lidí v uzavřených prostorech. Přes tehdejší legislativní překážky se podařilo odbornou veřejnost přesvědčit do takové míry, že dnes je v ČR tato technologie normou a neobejde se bez ní žádný supermarket, divadlo, výrobní hala či větší hotel.

Během let se tato technologie stále vyvíjela a zefektivňovala. V roce 1995 dánská společnost Novenco představila zcela nový revoluční pohled na řešení odvodu kouře a tepla zejména v garážích velkobjemových objektů. Jedná se o systém využívající tlačený vzduch směrovaný tzv. Jet (proudový) ventilátory do místa určení, kde je horký kouř odsáván mimo objekt. Tato technologie se ukázala jako nejvhodnější odpovědí na současné požadavky stavitelů respektující moderní trendy s maximální efektivitou a důrazem na nízké provozní náklady.

V roce 2011 byl podepsán kontrakt mezi společnostmi Inexco Argosy a Novenco o spolupráci při závádění systému Novenco v ČR a SR. Po těměř 40 letech se tedy situace opakuje a Inexco Argosy stojí opět na prahu prosazování revolučních změn ve sféře odborné veřejnosti, která je nezaměnitelnou hybnou silou při změnách v legislativě v ČR a SR v této oblasti. Nespornou výhodou při prosazování systému Novenco je fakt, že od roku 1995 byl tento systém instalován ve více něž 4000 objektech využívající podzemních i nadzemních garaží o velikosti až 10 tisíc parkovacích stání a možností využití digitálních technologií při vizualizaci funkčnosti a efektivity systému tzv. CFD (Computational Fluid Dynamics - modelování termofluidních dějů) simulací.

Navržený systém větrání je používán již od roku 1995 a výrobce jej již instaloval ve více než 4 000 podzemních i nadzemních garážích o velikosti až 10 000 parkovacích stání. Výrobce je zároveň vynálezcem tohoto systému a má nejbohatší zkušenosti s jeho provozem. V případě zájmu investora, či dotčených orgánů lze předvést licencovanou simulaci funkce tohoto systému v daném objektu.

NovencoNovencoNovencoNovencoNovencoNovencoNovencoNovencoNovencoNovenco

(c) 2010 - 2024 Copyright Inexco Argosy s.r.o. Webdesign MHServis.cz

Top