Požární křídlové klapky

Křídlové klapky pro odvod kouře a tepla

Požární křídlové klapky jsou zařízení pro odvod kouře a tepla. V případě požáru pracují na principu přirozené cirkulace vzduchu vyvolané rozdílem teplot. Lze je využít pro běžné denní větrání a podle typu i pro prosvětlení objektu. Jako součást systému požární ochrany výrazně snižuje škody způsobené požárem a ochraňuje tak uživatele objektu a jejich majetek. Křídlová klapka je z aerodynamického hlediska velmi efektivní. Křídlové klapky jsou vyráběny a kontrolovány podle standardů kvality NEN-EN-ISO 9001. Jsou navrženy a testovány tak aby byli v souladu s normami pro požární větrání např. BS: 7346: Pt1: 1990 ve Velké Británii a DIN 18232 v Německu.

Požární křídlové klapky

Toto zařízení je dodáváno v různých velikostech a barevných provedeních povrchu (RAL) a má široké uplatnění jak v průmyslových, tak komerčních objektech. Stejně jako výrobky firmy Inexco Argosy je křídlová klapka z převážné části zhotovena z hliníkové slitiny.

Základní charakteristiky

Křídlové klapky pro odvod kouře a tepla
  • požární bezpečnost budov a ochrana osob a majetku
  • přirozené větrání
  • přirozené denní osvětlení
  • nízké provozní náklady
  • možnost výběru z řady velikostí
  • výkonný ovládací systém
  • otvírací křídla průsvitná, polykarbonátová, skleněná nebo hliníková s vnitřní izolací
  • prakticky nevyžaduje údržbu

Ochrana proti dešti

Požární křídlová klapka

Otevírací křídla jsou opatřena těsněním a okapní lištou pro odvod dešťové vody. V uzavřené poloze je Křídlová klapka naprosto těsná proti průniku dešťové vody.

Vliv sněhu a ledu

Funkce Křídlové klapky není ovlivněna ani v zimním období, kdy vzniká námraza a napadne sníh. Zkouškami bylo prokázáno, že se zařízení spolehlivě otevře při simulovaném zatížení sněhem 0,5 kN/m2.

Odolnost proti větru

Křídlová klapka se otevře a zůstane v otevřeném stavu i při rychlosti bočního větru 18 m/s a odolá tlaku větru do 3 kN/m2.

Tepelná pohoda

Toto zařízení lze využít i pro běžné denní větrání objektu. Mechanismus klapky je zkonstruován a odzkoušen na minimálně 30 000 bezporuchových cyklů otevřeno/zavřeno. Pokud jsou otevírací křídla klapky z průsvitného polykarbonátu, slouží křídlová klapka i pro denní osvětlení.

Popis

Křídlová klapka je zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla, které je určeno pro zabudování do střešního pláště, světlíků a prosklených fasád. Je dodávána v řadě velikostí a variant tak, aby uspokojovala nároky projektantů i uživatelů objektů. Hlavní konstrukce je vyrobena z hliníkové slitiny.

Ovládání

Křídla klapky jsou ovládána pomocí pneumatických válců nebo elektrických motorů, která jsou v obou koncových polohách (otevřeno/zavřeno) automaticky zajišťují do pevné polohy. Kromě běžného denního větrání je možno klapku napojit na centrální řízení EPS. Každá klapka je vybavena termopojistkou, která po dosažení určité teploty (volitelné) v případě požáru automaticky aktivuje zařízení. Tento systém plně vyhovuje požadavkům DIN a VdS.

Otevírací křídla

Požární křídlová klapka

Standardně se tato klapka dodává se dvěma křídly. Je však možná i varianta s jedním křídlem. Křídla jsou vyrobena buď z dvojitého hliníkového plechu s vnitřní izolací nebo z extrudovaného hlinikového rámu opatřeného průsvitnou polykarbonátovou deskou případně izolovaným sklem. Křídla jsou opatřena okapní lištou pro odvod dešťové vody.

Těsnění

Neprodyšnost vůči povětrnostním podmínkám a hluku zajišťuje těsnění z EPDM mezi základovým rámem a křídly. Pro zajištění lepších tepelně izolačních vlastností lze dodat s úpravou přerušení tepelných mostů.

Povrchy

Křídlová požární klapka

Standardní povrchová úprava je leštěný hliník. Podle přání zákazníka lze zajistit úpravu polyesterovým vypalovacím práškovým lakem v barevné stupnici RAL.

Příslušenství

K zařízení lze objednat speciálně přizpůsobený osazovací rám a to dle požadavku s rovnou nebo kónickou boční stěnou až do sklonu 45°, v různém provedení s ohledem na tepelně izolační vlastnosti.

Rozměry

Křídlová klapka je standardně dodávána ve třech šířkových rozměrech, speciálně lze však dodat i jiný rozměr. MF jako klapka pro odvod kouře a tepla. V případě požáru uniká horký vzduch, dým a požární plyny okamžitě automaticky ven. Maximální průchod vzduchu u MF s otevřenými bočními klapkami. Zařízení má extrémně vysokou kapacitu odvětrávání ve srovnání s tradičními klapkami chráněnými proti nepřízni počasí stejné velikosti. Za deště a sněžení MF větrá zcela přes vnitřní klapky. Ve spojení s pneumatickým ovládáním se toto provádí v závislosti na počasí pomocí dešťového čidla. Zařízení MF s těsnícími kartáčky, které se vyznačují dlouhou životností. Je-li zařízení zavřeno, zabraňují kartáčky na koncích popř. v místech dosednutí vnějších a vnitřních křídel klapky ztrátám tepla v chladném ročním období. Průsvitnými křídly nebo zcela otevřenou klapkou proudí denní světlo, které příjemně zesvětluje místnosti, což je ideální předpoklad pro produktivní práci.

Údržba

Požární křídlová klapka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pravidelné čištění zařízení zajistí jeho správnou funkčnost. Podle zákona o požární ochraně je nutné provádět roční kontroly oprávněnou firmou. O prováděných kontrolách je nutné vést písemné záznamy.

Servis

Součástí služeb poskytovaných zastoupením firmy Inexco Argosy s.r.o. v České republice je zajištění servisu tohoto zařízení, od zaškolení obsluhy při předávání nově nainstalovaného zařízení, přes pravidelné prohlídky stávajícího zařízení a eventuální provádění oprav. Kromě dodávky a montáže poskytuje firma Inexco Argosy s.r.o. rozsáhlý servis, a to 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Certifikace kvality

Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla Křídlová klapka je vyráběno v souladu s přísnými normami kvality ISO 9000 zaručující bezprecedentní dodržování všech uváděných technických parametrů.

Kategorie Střešní klapky - pro větrání a ZOTK přirozené
Odvětví Odvod tepla a kouře
Výrobce Bovema

Dokumenty ke stažení

  _Křídlové klapky (rozměry) PDF, 188.18 kB

(c) 2010 - 2024 Copyright Inexco Argosy s.r.o. Webdesign MHServis.cz

Top